Sunday, 21 February, 2010

स्वप्नपंखनवी आशा, नवे किरण

नवी स्वप्ने, नवे जीवन


नव्या वाटा, नवे सोबती

नवे वाहन, नवा सारथी


नवे आकाश, नवे क्षितीज

नवा उत्साह, नवी मिती


नवे झाड, नवी पालवी

नवा बहर, नवी कारवी


नवा पक्षी, नवे पंख

नव्या जगाचे, स्वप्नपंख


नरेन्द्र प्रभू

0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails