Saturday, 20 March, 2010

स्वप्नपंख विषयी
सामाजिक कार्याला वाहून घेतलेल्या व्यक्ती आणि संस्थाना व्यासपीठ मिळवून देण्याचं बहूमोल कार्य आजपर्यंत त्रिमिती ही संस्था करत आली आहे. ‘त्यांच्या स्वप्नांचा प्रवास’ आणि ‘स्वप्न बघा स्वप्न जगा’ आणि ‘स्वप्नांना पंख प्रेरणेचे’ या जगण्याची नवी दिशा दाखवणारा प्रेरणादायी कार्यक्रमांच्या यशश्वी आयोजनानंतर त्रिमितीचा ‘स्वप्नपंख हा त्रैमासिक अंक रसिकांच्या हाती आला. पण सकारात्मक विचार सतत करत राहण्याची आवश्यकता लक्षात घेवून ‘स्वप्नपंख हे संकेतस्थळ माहितीजालात आले आहे. अनेक सकारात्मक गोष्टींची एकत्रीत गुंफण करण्याचा इथे प्रयत्न केला जाईल. 


0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails