Sunday, 21 February, 2010

पुत्र नव्हे मित्र


मुलांवर पालकांनी आपली मतं लादली की त्याचे किती भयंकर परिणाम होऊ शकतात ! आपण कल्पनाही करू शकत नाही. चांगल्या मार्काने एम.एससी झालेल्या शमीमला केंद्रीय नागरी सेवेत जायचं होतं, पण कुटुंबीयांनी त्याच्यावर प्रोफेसर होण्यासाठी सक्ती केली आणी त्याच पर्यवसन कशात झालं ? वाचा लोकसत्तामधील मुळ बातमी. लखनौमध्ये पोलिसांवर गोळीबार करणाऱ्या विमनस्क युवकास अटकफुलपाखरू


प्रत्येक मुल हे वेगळं असतं. त्याचं स्वतःचं असं विश्व असतं. करून दाखवण्याची जिद्द असते. भरारी घ्यायची ओढ असते. पालकांनीच ते ओळखायला शिकलं पाहिजे. त्या मुलांच्या सुप्त गुणांना वर यायला दिल पाहिजे. आपणच मुलांना बळ देऊ शकतो. त्यांच्या जीवनात बहार आणू शकतो. आपली मतं मुलांवर लादली जाऊ नयेत. त्यांना कमी लेखू नये. मूलांच्या भावना जाणून घेणारा राजीव तांबे यांचा लोकसत्ता मध्ये आलेला फुलपाखरू हा लेख वाचा. आपण त्या मधून नक्कीच प्रेरणा घेऊ शकतो.

स्वप्नपंखनवी आशा, नवे किरण

नवी स्वप्ने, नवे जीवन


नव्या वाटा, नवे सोबती

नवे वाहन, नवा सारथी


नवे आकाश, नवे क्षितीज

नवा उत्साह, नवी मिती


नवे झाड, नवी पालवी

नवा बहर, नवी कारवी


नवा पक्षी, नवे पंख

नव्या जगाचे, स्वप्नपंख


नरेन्द्र प्रभू

Related Posts with Thumbnails